Home » Angat Lahi

Angat Lahi

Ang Pagtahak ng Landas sa Singapore

 Tayo ay nabubuhay sa kasagsagan ng Filipino diaspora. Humigit-kumulang na 11 milyon ang tinatayangbilang ng mga Pilipinong naninirahan sa iba’t-ibang bansa. Sinasabing sa mga panahong ito, banyuhaymernahigitan na ng bilang ng mga Pilipino sa ibang bayan ang bilang ng orihinal na diaspora ng mga Hudyo. Sa gayong dahilan, ang Pilipinas ngayon ay hindi lamang ang grupo ng mahigit pitong-libong isla sa Timog- Silangang Asya. Ang Pilipinas ngayon ay ang mga Pilipino sa ibat-ibang dako ng limang kontinente ng ating daigdig.

 Sa pagpasok ng taong 2009, unti-unting sinimulan ng Diyos ang tahakin ng Angat Lahi dito sa Singapore. Unti-unting natamnan ang bawat puso  ng pagnanais bumalik sa ating nakaraan at tuklasin ang tunay nating pagkakakilanlan. At sa bawat pagkakatuklas ngkadakilaan ng lahing kayumanggi, mas lalong umiigting ang pagnanais na iahon at ibalik ang dignidad sa ngalang Pilipino.  Ang bawat isa’y nananalangin at nagsisikap – itinataas ang lahing kayumanggi dito sa Singapore sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, lalong-lalo na sa pamamagitan ng marangal na paggawa at paninilbihang hindi mapapantayan.Dito sa Singapore, may Pilipinas din. Tinatayang 150,000 - 200,000 na mga Pilipino ang dito ay naninirahan.

Malayo levitra online pa ang lakbayin. Maraming pagsubok at paghamon pa ang susuungin. Subalit sa sama-sama nating pagsisikap, ang Angat Lahi ay ang magiging pinaka-mahalagang handog ng Pilipinas sa bansang Singapore at sa buong mundo kung saan may mga Pilipino.


Bagong Hamon

Grace_Samonte Nagsimula akong magtrabaho bilang domestic helper dito sa Singapore noong 2003. Nangarap akong mangibang bayan sa pagnanais kong mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking pamilyang iniwan sa Pilipinas. Tinatagan ko na lang ang aking loob sa pagkakawalay ko sa mga mahal ko sa buhay.

Naging buy generic propecia online mahirap para sa akin ang pag-a-adjust. Walang day-off at bawal makipag-usap kahit kanino, lalo na sa kapwa Pilipino. Sa aking pag-iisa, may mga oras na dahil sa sobrang pagod at labis na pangungulila sa aking pamilya bigla na lang bubuhos ang aking mga luha. Pagkatapos ng dalawang taon nang pagtitiis, umuwi ako sa Pilipinas pero naisip ko na wala namang pagbabago doon. Sa pangalawang pagkakataon, bumalik ako dito sa Singapore. Ganun pa rin ang kwento, puno ng lungkot at pangungulila.

Mandirigma

Sherwin_TubangMy life back in the Philippines had no direction. I was notorious, black sheep, and full of hatred. I had no dream, no vision. I couldn’t even see myself because it was just too dark. I felt it was a chain that would have a hold on me for the rest of my life. I was offered a job in Singapore, which I rejected twice, but I finally accepted when it was offered to me for the third time.

Bigger buy clomid than Myself

Marvin_PunzalaI buy clomid online was Marvin. From the Philippines. Uncertain. Self-serving.

I buy priligy online was motivated by money. This was what eventually propelled me to venture out of the Philippines, carrying in my heart that being rich was the sole indicator of success and achievement.In the beginning of pursuing what I thought was success here in Singapore, I felt a sense of satisfaction. I grew up in a society that thinks making a living in any place, but our country, is a perfect example of the idiomatic expression  "you will go places". However, days began passing by in conundrum and the emptiness masked with self-proclaimed accolades eventually showed up. An unexplained sense of worthlessness dragged my days.

Until I reached one important crossroad.

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2