Home » Angat Lahi

Angat Lahi

Ang Pagtahak ng Landas sa Singapore

 Tayo buy generic propecia online ay nabubuhay sa kasagsagan ng Filipino diaspora. Humigit-kumulang na 11 milyon ang tinatayangbilang ng mga Pilipinong naninirahan sa iba’t-ibang bansa. Sinasabing sa mga panahong ito, banyuhaymernahigitan buy kamagra na ng bilang ng mga Pilipino sa ibang bayan ang bilang ng orihinal na diaspora ng mga Hudyo. Sa gayong dahilan, ang Pilipinas ngayon ay hindi lamang ang grupo ng mahigit pitong-libong isla sa Timog- Silangang Asya. Ang Pilipinas ngayon ay ang mga Pilipino sa ibat-ibang dako ng limang buy levitra online kontinente ng ating daigdig.

 Sa pagpasok ng taong 2009, unti-unting sinimulan ng Diyos ang tahakin ng Angat Lahi dito sa Singapore. Unti-unting natamnan ang bawat puso  ng pagnanais bumalik sa ating nakaraan at tuklasin ang tunay nating pagkakakilanlan. At sa bawat pagkakatuklas ngkadakilaan ng lahing kayumanggi, mas lalong umiigting ang pagnanais na iahon at ibalik ang dignidad sa ngalang Pilipino.  Ang bawat isa’y nananalangin at nagsisikap – itinataas ang lahing kayumanggi dito sa Singapore sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, lalong-lalo na sa pamamagitan ng marangal na paggawa at paninilbihang hindi mapapantayan.Dito sa Singapore, may Pilipinas din. Tinatayang 150,000 - 200,000 na mga Pilipino ang dito ay naninirahan.

Malayo buy clomid online pa ang lakbayin. Maraming pagsubok at paghamon pa ang susuungin. Subalit sa sama-sama nating pagsisikap, ang Angat Lahi ay ang magiging pinaka-mahalagang handog ng Pilipinas sa bansang Singapore at sa buong mundo kung saan may mga Pilipino.


Jumping High

Karen_GoI buy priligy online have to admit, I used to be one of those people who think being nationalistic is corny. In fact, if you would ask any of my friends who knew me two years back, they probably will not believe what I now stand for. I used to think there was no longer hope for our country - it was actually one of the reasons why I decided to work abroad. But that was before Angat Lahi.

Invisible Name Tag

Cris_EspirituBasta clomid online ang alam ko, si Lord ang naglagay ng burden na ito sa puso ko. Noon, ni minsan hindi ko sinadyang mangarap para sa bansa. Nagsusumikap, oo,  pero para lang sa sarili, at para lang sa pamilya. Nangangarap, siyempre, pero ng mga makasariling bagay lang. Hindi ako nabuhay ng may mas malaking layunin.

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 2 of 2