Home » In His Time » Ang Bagong Ako

Ang buy priligy Bagong Ako

- Venus Villarica

Ako_Venus_VillaricaJune 2008 – ang taon na di ko malilimutan. Sinalanta ang aming bayan ng bagyong Frank at halos walang natira sa amin. Lahat ay nawala, pati ang aking mga pangarap ay nawala na rin. Napilitan akong magpunta ng Singapore upang magtrabaho bilang domestic helper. Sa aking pag-alis, maliban sa kagustuhang makaahon sa hirap, isang dalangin sa puso ko ay ang mapalapit sa Diyos. Mga members ng Mosaic ang napuntahan kong employers.

Sinasama nila ako sa mga services, pinapahiram ng mga Christian books, at ini-encourage nila akong um-attend ng Sunday Small Group. Alam kong dininig ng Diyos na mapalapit ako sa Kanya. Binigyan Niya pa ako ng grupo na kabibilangan. Dati sinasabi ko “maid lang ako” pero ngayon, hindi ko na nakikitang mas maliit kaysa sa iba ang sarili ko. Ang alam ko, anak ako ng Diyos. Maraming binago ang Diyos sa akin. Ang Kanyang mga Salita at pangako, ang naging inspirasyon ko. Kaya naman mayroon laging pagnanais sa puso ko na ikwento sa iba ang mga natututunan ko sa church. Dalangin ko na maranasan at madama din nila ang lubos na kaligayahan tulad ng natagpuan ko.

..hindi buy clomid ko na nakikitang mas maliit kaysa sa iba ang sarili ko. Ang alam ko, anak ako ng Diyos

Mula buy propecia rin sa pangangarap lamang na makaahon sa hirap, natuto akong magtanong sa sarili ko kung sino nga ba ako? Bakit nga ba ako nabubuhay sa mundong ito? Ano ang purpose ni Lord sa akin?

Naisip kamagra online ko, ang mga mamamayan ng bansang Singapore ay may pagmamahal sa bansa nila. Sana ganun din ang mga Pilipino. Sana sa bansa rin natin, magkaroon ng maraming mamamayang hindi sarili lang ang iniisip. Tinanong ko sa aking sarili – ako, paano ba ako makakatulong sa bansa ko? Sa darating na October uuwi na ako sa Pilipinas at mag-uumpisang magpalakad ng maliit kong negosyo. Kahit marami akong pagdadaanang hirap, pagpupursigihan ko pa din ito. Gusto ko itong gawin para sa bansa ko. Kinakapitan ko ang Salita ng Diyos. Alam kong kapag may tiwala sa Kanya, wala namang imposible.

More buy clomid online in this category: « In His Service

Add comment